Marketing Audit

Een onafhankelijke doorlichting en evaluatie van uw marketingbeleid.

Met onze marketing audit:

  1. verkrijgt u inzicht in de probleemgebieden van uw marketingstrategie en operationele uitwerking.
  2. krijgt u een oplijsting van praktische tips en verbeteringen op korte en lange termijn.

Volgende zaken kunnen aan bod komen in een marketingaudit:

  • Marketingbeleid
  • Marketingstrategie
  • Marketingorganisatie
  • Personeel en externe partners
  • Systemen en procedures
  • Management en cultuur
  • Marketingomgeving

Een marketingaudit kan ook op maat uitgewerkt worden met een focus op bepaalde aspecten van marketing zoals bijvoorbeeld online marketing.

 

Interesse?

Neem contact