Sales Audit

Een onafhankelijke doorlichting en evaluatie van uw sales beleid.

Met onze salesĀ audit:

  1. verkrijgt u inzicht in de probleemgebieden van uw sales strategie en operationele uitwerking.
  2. krijgt u een oplijsting van praktische tips en verbeteringen op korte en lange termijn.

Volgende zaken kunnen aan bod komen in een sales audit:

  • Sales beleid
  • Sales strategie
  • Sales organisatie
  • Personeel en externe partners
  • Systemen en procedures
  • Management en cultuur
  • Salesomgeving

Een sales audit kan ook op maat uitgewerkt worden met een focus op bepaalde aspecten van salesĀ zoals bijvoorbeeld online sales.

 

Interesse?

Neem contact